Công văn số 2194/UBND-TM V/v: Triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015


Ngày cập nhật: 05/12/2016 3:43:35 CH

Nội dung công văn: 2194/UBND-TM

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ