Công văn Số: 1809/STC-QLNS ngày 15 tháng 7 năm 2014 V/v lập dự toán năm 2015 thực hiện QĐ số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh


Ngày cập nhật: 05/12/2016 4:06:22 CH

1. CV bc KP thuc hien QĐ 08_2014_QĐ-UBND ve CB kO chuyen trach 2014, 2015

2. CV bc KP thuc hien QĐ 08_2014_QĐ-UBND ve CB kO chuyen trach 2014, 2015

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính (5/9/2019)
Cung cấp thông tin Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội (29/8/2019)
Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện CCTL năm 2019 (Công văn số2545/STC-TCHCSN ngày 22/8/2019) (5/9/2019)
Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện CCTL năm 2019 (26/8/2019)
Công văn số 1737/STC-QLNS ngày 17/06/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc uỷ thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay (6/8/2019)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 (16/1/2018)

V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

(5/7/2017)
Báo cáo tình hình thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (27/6/2017)

V/v tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ

(20/6/2017)
Thông báo
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ