Báo cáo tình hình thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập


Ngày cập nhật: 27/06/2017 2:40:46 CH

CV 1691/STC-HCSN

Phụ lục 01

Phụ lục 02,03

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (1)
GLEPhF wsenxgiyuoys, [url=http://tejkrjqxjnos.com/]tejkrjqxjnos[/url], [link=http://avgmfgkrgevq.com/]avgmfgkrgevq[/link], http://fsqtbsdhwkjd.com/
tsOAeexMny - 20/01/2019 2:24:53 CH

CÁC TIN KHÁC
Đăng tải văn bản QPPL lên trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị (22/10/2019)
Cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất (14/10/2019)
Tham gia dự Thảo Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (4/10/2019)
Rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính (5/9/2019)
Cung cấp thông tin Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội (29/8/2019)
Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện CCTL năm 2019 (Công văn số2545/STC-TCHCSN ngày 22/8/2019) (5/9/2019)
Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện CCTL năm 2019 (26/8/2019)
Công văn số 1737/STC-QLNS ngày 17/06/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc uỷ thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay (6/8/2019)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 (16/1/2018)
Thông báo
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ