Văn bản HĐND-UBND tỉnh

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 31/12/2019 3:15:28 CH

1. Nội dung Quyết định 53/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị.

2. Phụ lục 01.

3. Phụ lục 02.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quyết định 52/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị (31/12/2019)
Quyết định 53/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (31/12/2019)
Danh mục hồ sơ, tài liệu và hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020 (Kèm theo Giấy mời số 2298/GM-STC ngày 30/07/2019 của Sở Tài chính ) (31/7/2019)
Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 (31/7/2019)
Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (31/7/2019)
Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (31/7/2019)
Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (31/7/2019)
Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Trị, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Quảng Trị và chi tiếp khách trong nước (31/7/2019)
Công văn số 2194/UBND-TM V/v: Triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 (5/12/2016)
Thông báo
Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ