Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm năm 2015


Ngày cập nhật: 12/12/2016 7:54:45 SA

Ngày 10/7/2015, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính đã chủ trì giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Trưởng, phó phòng, đại diện các đoàn thể Sở Tài chính; Trưởng, phó phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã.

(Đ/c Nguyễn Duy Tân - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị)

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm 2015.

Trong bối cảnh tình hình Kinh tế - Xã hội của tỉnh còn khó khăn, các đơn vị ngành Tài chính đã tích cực, chủ động tham mưu chính quyền các cấp trong công tác điều hành ngân sách địa phương. Kết quả thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm: Thu NSNN trên địa bàn: 1.099,856 tỷ đồng, đạt 44,89% dự toán địa phương và bằng 89,37% cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa: 610,247 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán địa phương và bằng 108,7% cùng kỳ năm trước; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 489,609 tỷ đồng, đạt 44,51% dự toán và bằng 73,52% cùng kỳ năm trước. Chi NSĐP: 2.072,47 tỷ đồng, đạt 38% dự toán địa phương và bằng 102% cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 184,062 tỷ đồng, đạt 34% dự toán và bằng 126% cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên 1.647,081 tỷ đồng, đạt 46% dự toán và bằng 108% cùng kỳ năm trước. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc yêu cầu các phòng ban thuộc Sở tập trung nghiên cứu, xử lý những kiến nghị, đề xuất; hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách còn vướng mắc của các đơn vị. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương phát huy những kết quả đã đạt được; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015; Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu NSNN để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2015 đã được HĐND tỉnh quyết định; Tổ chức điều hành chi NSNN chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách./.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính (16/6/2020)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (9/6/2020)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 (26/2/2020)
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (22/1/2020)
Lãnh đạo Sở Tài chính thăm, tặng quà xã A Túc dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020 (21/1/2020)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính thăm, động viên các cán bộ, công chức Sở Tài chính công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2019 (3/1/2020)
Ngày 12/12, Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (24/12/2019)
Sở Tài chính mở lớp bồi dưỡng kiến thức quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành (8/11/2019)
Sở Tài chính Hội nghị giao ban ngành Tài chính 9 tháng năm 2019 (18/10/2019)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ