Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm năm 2015


Ngày cập nhật: 12/12/2016 7:54:45 SA

Ngày 10/7/2015, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính đã chủ trì giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Trưởng, phó phòng, đại diện các đoàn thể Sở Tài chính; Trưởng, phó phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã.

(Đ/c Nguyễn Duy Tân - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị)

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm 2015.

Trong bối cảnh tình hình Kinh tế - Xã hội của tỉnh còn khó khăn, các đơn vị ngành Tài chính đã tích cực, chủ động tham mưu chính quyền các cấp trong công tác điều hành ngân sách địa phương. Kết quả thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm: Thu NSNN trên địa bàn: 1.099,856 tỷ đồng, đạt 44,89% dự toán địa phương và bằng 89,37% cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa: 610,247 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán địa phương và bằng 108,7% cùng kỳ năm trước; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 489,609 tỷ đồng, đạt 44,51% dự toán và bằng 73,52% cùng kỳ năm trước. Chi NSĐP: 2.072,47 tỷ đồng, đạt 38% dự toán địa phương và bằng 102% cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 184,062 tỷ đồng, đạt 34% dự toán và bằng 126% cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên 1.647,081 tỷ đồng, đạt 46% dự toán và bằng 108% cùng kỳ năm trước. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc yêu cầu các phòng ban thuộc Sở tập trung nghiên cứu, xử lý những kiến nghị, đề xuất; hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách còn vướng mắc của các đơn vị. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương phát huy những kết quả đã đạt được; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015; Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu NSNN để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2015 đã được HĐND tỉnh quyết định; Tổ chức điều hành chi NSNN chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách./.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Công bố quyết định thanh tra tại ubnd các xã: Linh Trường, Hải Thái, Trung Sơn, Gio An và Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (14/4/2021)
Ký kết giao ước thi đua năm 2021 (23/3/2021)
Hoạt động Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2021) và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Nữ công Sở Tài chính (11/3/2021)
Công bố quyết định thanh tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (8/3/2021)
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (8/2/2021)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng thăm, động viên các cán bộ, công chức Sở Tài chính công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2020 (7/1/2021)
UBND tỉnh họp bàn giải pháp đảm bảo dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 (12/11/2020)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà cho người dân xã A Ngo (6/11/2020)
Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính (5/9/2020)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ