Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm năm 2015


Ngày cập nhật: 12/12/2016 7:54:45 SA

Ngày 10/7/2015, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính đã chủ trì giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Trưởng, phó phòng, đại diện các đoàn thể Sở Tài chính; Trưởng, phó phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã.

(Đ/c Nguyễn Duy Tân - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị)

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm 2015.

Trong bối cảnh tình hình Kinh tế - Xã hội của tỉnh còn khó khăn, các đơn vị ngành Tài chính đã tích cực, chủ động tham mưu chính quyền các cấp trong công tác điều hành ngân sách địa phương. Kết quả thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm: Thu NSNN trên địa bàn: 1.099,856 tỷ đồng, đạt 44,89% dự toán địa phương và bằng 89,37% cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa: 610,247 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán địa phương và bằng 108,7% cùng kỳ năm trước; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 489,609 tỷ đồng, đạt 44,51% dự toán và bằng 73,52% cùng kỳ năm trước. Chi NSĐP: 2.072,47 tỷ đồng, đạt 38% dự toán địa phương và bằng 102% cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 184,062 tỷ đồng, đạt 34% dự toán và bằng 126% cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên 1.647,081 tỷ đồng, đạt 46% dự toán và bằng 108% cùng kỳ năm trước. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc yêu cầu các phòng ban thuộc Sở tập trung nghiên cứu, xử lý những kiến nghị, đề xuất; hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách còn vướng mắc của các đơn vị. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương phát huy những kết quả đã đạt được; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015; Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu NSNN để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2015 đã được HĐND tỉnh quyết định; Tổ chức điều hành chi NSNN chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách./.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (13/9/2019)
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (25/7/2019)
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (15/7/2019)
Sở Tài chính Hội nghị giao ban ngành Tài chính định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 (5/7/2019)
Hội nghị đánh giá công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 (24/6/2019)
Sở Tài tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cam kết năm 2019 (17/4/2019)
Tháng thanh niên – Tháng hành động của Đoàn Thanh niên Sở Tài chính (4/4/2019)
Sở Tài chính giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (26/3/2019)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (31/1/2019)
Thông báo
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ