Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm năm 2015


Ngày cập nhật: 12/12/2016 7:54:45 SA

Ngày 10/7/2015, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính đã chủ trì giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Trưởng, phó phòng, đại diện các đoàn thể Sở Tài chính; Trưởng, phó phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã.

(Đ/c Nguyễn Duy Tân - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị)

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm 2015.

Trong bối cảnh tình hình Kinh tế - Xã hội của tỉnh còn khó khăn, các đơn vị ngành Tài chính đã tích cực, chủ động tham mưu chính quyền các cấp trong công tác điều hành ngân sách địa phương. Kết quả thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm: Thu NSNN trên địa bàn: 1.099,856 tỷ đồng, đạt 44,89% dự toán địa phương và bằng 89,37% cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa: 610,247 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán địa phương và bằng 108,7% cùng kỳ năm trước; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 489,609 tỷ đồng, đạt 44,51% dự toán và bằng 73,52% cùng kỳ năm trước. Chi NSĐP: 2.072,47 tỷ đồng, đạt 38% dự toán địa phương và bằng 102% cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 184,062 tỷ đồng, đạt 34% dự toán và bằng 126% cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên 1.647,081 tỷ đồng, đạt 46% dự toán và bằng 108% cùng kỳ năm trước. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc yêu cầu các phòng ban thuộc Sở tập trung nghiên cứu, xử lý những kiến nghị, đề xuất; hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách còn vướng mắc của các đơn vị. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương phát huy những kết quả đã đạt được; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015; Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu NSNN để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2015 đã được HĐND tỉnh quyết định; Tổ chức điều hành chi NSNN chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách./.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
SƠ KẾT NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (2/8/2018)
Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân sách 8.0 (18/6/2018)
Hội nghị tập huấn triển khai luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật (19/4/2018)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (9/2/2018)
Tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 2017 (10/8/2017)
Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2020 (9/8/2017)
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NSNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH (10/7/2017)
Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2017 (24/1/2017)
Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài Chính và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (5/12/2016)
Copyright 2018 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ