Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính


Ngày cập nhật: 17/06/2022 3:43:13 CH

Ngày 16/6/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình và kết quả vận động thu hút, quản lý và sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi và tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2021.

Đồng chí Lê Quang Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự làm việc có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thanh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo tình hình vay và trả nợ vay các dự án vay lại vốn vay vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của ngân sách địa phương và các giải pháp cho những năm tiếp theo.

Giai đoạn 2021-2025, tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh Quảng Trị có 08 dự án địa phương đang vay lại Chính phủ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; 01 dự án đề xuất vay mới đã được phê duyệt chủ trương nhưng chưa ký hiệp định và đang vận động 04 dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Kế hoạch vay và trả nợ gốc, lãi, phí và khả năng đảm bảo hạn mức vay nợ của địa phương gắn với thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt trong kế hoạch tài chính 05 năm tại Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025.

Để chủ động xây dựng kế hoạch trả nợ, bố trí nguồn để trả nợ; quản lý, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, tại buổi làm việc Sở Tài chính đề xuất các giải pháp cụ thể:

1. Giải pháp sử dụng hiệu quả kế hoạch vốn ODA (phần địa phương vay lại)

- Ưu tiên cân đối, bố trí kế hoạch vốn cho các dự án vay lại và nguồn trả nợ gốc theo hợp đồng đã ký kết.

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án, giải ngân và thanh quyết toán vốn vay, vốn đầu tư cho dự án và xây dựng kế hoạch vay phải sát với thực tế tiến độ giải ngân, phù hợp với kế hoạch trung hạn đã báo cáo với Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025.

- Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị (Đề xuất dự án; Chủ trương đầu tư; Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư; Thiết kế chi tiết, bản vẽ thi công...) và thực hiện dự án ODA phù hợp với thực tế, hạn chế tối đa việc điều chỉnh dự án đầu tư trong quá trình thực hiện; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư các dự án theo đúng mục tiêu và quy định của pháp luật.

2. Giải pháp quản lý nợ vay chính quyền địa phương

- Tăng cường vai trò và giao trách nhiệm của chủ dự án khi được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị thủ tục và hồ sơ dự án để báo cáo các Bộ, ngành Trung ương thẩm định khả năng vay lại của chính quyền địa phương.

- Trước khi thực hiện các khoản vay mới cần đánh giá đầy đủ tác động lên quy mô nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn. Lựa chọn các dự án có hiệu quả, ưu tiên đầu tư các dự án công trình hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng, thiết yếu có tính lan toả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

- Tiếp tục tăng cường quản lý nợ vay chính quyền địa phương theo nguyên tắc vay bù đắp bội chi NSNN chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.

- Thực hiện vay và trả nợ vay ngân sách địa phương theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo không vượt hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Chiến cho rằng: việc vay vốn ODA phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội là cần thiết, nếu sử dụng hiệu quả nguồn vốn này sẽ góp phần tạo nguồn lực cho sự phát triển. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hiệu quả, không triển khai được dự án sẽ gây hệ quả rất lớn. Do vậy khi triển khai chủ trương vay vốn ODA trong thời gian tới phải tính toán thật kỹ các dự án đầu tư từ nguồn vốn vay ODA. Phải nâng cao vai trò trách nhiệm của các chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, đồng thời tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của HĐND, UBND để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Lê Quang Chiến đánh giá cao vai trò của Sở Tài chính trong việc tham mưu, kế hoạch vay và bố trí nguồn trả nợ vay các dự án ngân sách địa phương; thẩm định phương án vay trong thời gian qua và yêu cầu Sở tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là tham mưu các giải pháp sử dụng hiệu quả kế hoạch vốn ODA, giải pháp quản lý nợ vay chính quyền địa phương. Đồng thời phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện tốt công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh, Sở Tài chính  đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư đối với từng dự án cụ thể trên địa bàn tỉnh./.

Ban Biên tập

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính (17/6/2022)
Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 6 năm 2022 (6/6/2022)
Tổ chức chương trình Mừng ngày Quốc tết thiếu nhi 1/6 và phát thưởng năm học 2021 – 2022 (3/6/2022)
Công bố quyết định thanh tra tài chính tại UBND thị trấn: Lao Bảo, Khe Sanh và UBND xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (28/3/2022)
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (28/1/2022)
Sở Tài chính Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (28/1/2022)
Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2022 (24/1/2022)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng thăm, động viên các cán bộ, công chức Sở Tài chính công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2021 (31/12/2021)
Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Trị (31/12/2021)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ