Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 6 năm 2022


Ngày cập nhật: 06/06/2022 2:12:58 CH

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU ngày 22/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc “Tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu của tháng”; Công văn số 261-CV/ĐUK ngày 11/3/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng; Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính về tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng năm 2022;

Ngày 06/6/2022, Sở Tài chính Quảng Trị  đã tổ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng 6 năm 2022. Dự buổi sinh hoạt có các đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Sở.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận sự tích cực, chủ động giải quyết công việc trong thời gian qua của các phòng thuộc Sở; thông tin về những chủ trương của Tỉnh ủy, Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gia tới của Đảng ủy Sở Tài chính.

Đ/c Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại buổi sinh hoạt

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí Lê Thị Thanh đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức một số nội dung nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2022; chủ động theo dõi, rà soát các công việc được phân công để triển khai thực hiên đúng tiến độ; Các phòng thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Lê Thị Thanh tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2022 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; … cũng như việc chấp hành nghiêm túc thời giờ làm việc theo quy định.

Tại buổi chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ các cán bộ, công chức Sở Tài chính đã được nghe đồng chí Võ Thị Hoài Giang, đảng viên chi bộ Quản lý ngân sách – Văn phòng kể câu chuyện về Bác Hồ với tựa đề: “Bài học về thời gian”./.

Ban Biên tập

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính (17/6/2022)
Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 6 năm 2022 (6/6/2022)
Tổ chức chương trình Mừng ngày Quốc tết thiếu nhi 1/6 và phát thưởng năm học 2021 – 2022 (3/6/2022)
Công bố quyết định thanh tra tài chính tại UBND thị trấn: Lao Bảo, Khe Sanh và UBND xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (28/3/2022)
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (28/1/2022)
Sở Tài chính Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (28/1/2022)
Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2022 (24/1/2022)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng thăm, động viên các cán bộ, công chức Sở Tài chính công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2021 (31/12/2021)
Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Trị (31/12/2021)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ