Công bố quyết định thanh tra tài chính tại UBND thị trấn: Lao Bảo, Khe Sanh và UBND xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 28/03/2022 9:37:06 SA

          Thực hiện Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2022 đã được Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 4686/QĐ-STC ngày 10/12/2021. Thanh tra Sở Tài chính đã công bố Quyết định thanh tra tại UBND thị trấn: Lao Bảo, Khe Sanh và UBND xã Hướng Lộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Nguyễn Tạo - Chánh Thanh tra Sở Tài chính; ông Hoàng Thanh Hải - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính làm Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra. Về phía đơn vị được thanh tra, có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã; đại diện các bộ phận, đơn vị và cán bộ, công chức có liên quan.

 

Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra tại UBND thị trấn Lao Bảo

Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra tại UBND xã Hướng Lộc

 

Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

 

         Đoàn Thanh tra có trách nhiệm thanh tra theo nội dung tại Quyết định số 4686/QĐ-STC ngày 10/12/2021: Thanh tra các nguồn kinh phí, nguồn thu, tài sản và các nội dung tài chính liên quan. Riêng công trình XDCB từ năm 2019 đến năm 2021; thanh tra việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính và Luật kế toán. Thời kỳ thanh tra: Năm 2021 và các thời gian trước, sau có liên quan. Mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước tại đơn vị, làm rõ những ưu điểm cần phát huy và các khuyết điểm, tồn tại (nếu có) để đơn vị chấn chỉnh theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, Đoàn thanh tra tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập (nếu có) trong cơ chế, chính sách cần đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Qua thanh tra, giúp cho đơn vị làm tốt hơn công tác quản lý tài chính.

         Để đạt được mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc trung thực, khách quan, đảm bảo tuân thủ pháp luật quy định trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách và các lĩnh vực khác có liên quan; Lãnh đạo UBND xã, thị trấn và các bộ phận, cá nhân có liên quan cần phải tạo điều kiện thuận lợi, sẵn sàng hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu để đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu đề ra của cuộc thanh tra, giúp hai bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Thanh tra Sở Tài chính

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (2/8/2022)
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nhân dịp 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/2022)
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính (17/6/2022)
Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 6 năm 2022 (6/6/2022)
Tổ chức chương trình Mừng ngày Quốc tết thiếu nhi 1/6 và phát thưởng năm học 2021 – 2022 (3/6/2022)
Công bố quyết định thanh tra tài chính tại UBND thị trấn: Lao Bảo, Khe Sanh và UBND xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (28/3/2022)
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (28/1/2022)
Sở Tài chính Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (28/1/2022)
Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2022 (24/1/2022)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ