Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng thăm, động viên các cán bộ, công chức Sở Tài chính công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2021


Ngày cập nhật: 31/12/2021 5:11:39 CH

Chiều 31/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đến thăm, động viên các cán bộ, công chức Sở Tài chính công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2021.

Tại buổi làm việc, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính, Đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở báo cáo nhanh tình hình thu chi ngân sách năm 2021 và một số hoạt động nổi bật, trọng tâm của Sở trong năm vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng Sở Tài chính

Năm 2021, mặc dù tập trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 và chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Tài chính cùng với các đơn vị trong ngành tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã tập trung triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 31/12/2021 5.475,83 tỷ đồng, đạt 158,7% dự toán địa phương, 191,4% dự toán Trung ương, bằng 150% cùng kỳ năm 2020.