Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Ngày cập nhật: 05/07/2021 8:08:06 SA

Sáng 02/7/2021, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; Trưởng, phó phòng; đại diện các tổ chức, đoàn thể Sở Tài chính; các đồng chí lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã và Trưởng phòng kinh tế xã hội huyện đảo Cồn Cỏ.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, tái thiết lại sản xuất, ổn định cuộc sống sinh hoạt và sinh kế cho người dân bị thiệt hại. Huy động có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành  Đảng bộ tỉnh khóa XVII, số 05-KL/TU ngày 03/12/2020 và Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn 2.636,386 tỷ đồng, đạt 76,4% dự toán địa phương và 92,1% dự toán Trung ương, bằng 174,4% cùng kỳ năm 2020; trong đó thu nội địa đạt 1.795,659 tỷ đồng, đạt 60,5% dự toán địa phương và 75,4% dự toán Trung ương, bằng 135,6% cung kỳ năm 2020; thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đạt 833,866 tỷ đồng, đạt 173.7% dự toán địa phương và 173,72% dự toán Trung ương, bằng 547,9% so với cùng kỳ 2020. Tổng chi ngân sách địa phương đạt trên 3.790 tỷ đồng …

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến toàn bộ các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội; tiêu thụ hàng hóa giảm sút; sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, nhất là trong một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, vận tải, … ngành Tài chính tỉnh nhà cũng thu được một số kết quả cụ thể trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản và Quản lý doanh nghiệp, Thanh tra tài chính, Quản lý giá và công sản, Cải cách hành chính. Tập trung chỉ đạo việc tổ chức quản lý và điều hành dự toán NSNN đảm bảo dự toán được giao theo tiến độ thu ngân sách; trong đó tập trung chi cho con người, an sinh xã hội, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán, tiết kiệm các khoản chi ngân sách; chủ động dành nguồn cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và hỗ trợ các huyện, thành phố, thị xã kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026; …

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, ngành Tài chính đã đề ra tám giải pháp thực hiện sau:  

1. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh trong công tác quản lý, điều hành tài chính, ngân sách chủ động, linh hoạt, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương

2. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách; cân đối, bố trí nguồn kinh phí được UBND tỉnh giao trong dự toán ngân sách năm để xử lý các nhiệm vụ phát sinh tại đơn vị; không trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, chương trình, kế hoạch, ban hành chính sách mới làm tăng chi ngân sách khi chưa cân đối, bố trí được nguồn lực.

3. Nâng cao hiệu quả cải cách tài chính công trong đó xác định yêu cầu quan trong của việc đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 và thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Rà soát các văn bản quy định liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công, quản lý giá, phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, UBND tỉnh để kiến nghị bổ sung, sửa đổi; đề xuất phương án xử lý các cơ sở nhà, đất; tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát tài sản, thất thu NSNN.

5. Nâng cao năng lực và hiệu lực hoạt động của công tác thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành, công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung, tham gia thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn Quảng Trị.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ, chính sách liên quan lĩnh vực tài chính - ngân sách, giá và tài sản công; thực hiện nghiêm các kết luận của thanh tra, kiểm toán.

7. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo Kế hoạch CCHC của tỉnh và của Sở năm 2021 gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính.

8. Duy trì Hội nghị giao ban với các phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị trong ngành theo quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trong ngành Tài chính để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đánh giá cao công tác phối hợp giữa Sở Tài chính với phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã; ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và biểu dương công tác tham mưu điều hành ngân sách của các phòng chuyên môn Sở Tài chính, phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã trong thời gian qua. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh nhưng các huyện, thành phố, thị xã nổ lực thực hiện công tác thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 đạt trên 80% dự toán.

Để hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm năm 2021 đồng chí Lê Thị Thanh đề nghị các phòng thuộc Sở, phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện được nêu ở báo cáo, chủ động hơn nữa công tác tham mưu cấp thẩm quyền quản lý, điều hành ngân sách tiết kiệm, hiệu quả./.

Ban Biên tập

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Đồng chí Võ Văn Hưng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Sở Tài chính nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Ngành Tài chính (28/8/2021)
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nhân dịp 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (26/7/2021)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (5/7/2021)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị tổ chức chào cờ đầu tuần tháng 6 năm 2021 và phát động quyên góp hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” (8/6/2021)
Công bố quyết định thanh tra tại ubnd các xã: Linh Trường, Hải Thái, Trung Sơn, Gio An và Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (14/4/2021)
Ký kết giao ước thi đua năm 2021 (23/3/2021)
Hoạt động Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2021) và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Nữ công Sở Tài chính (11/3/2021)
Công bố quyết định thanh tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (8/3/2021)
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (8/2/2021)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ