Sở Tài chính mở lớp bồi dưỡng kiến thức quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành


Ngày cập nhật: 08/11/2019 11:18:07 SA

Sáng 07/11/2019, Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành cho lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp làm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cấp huyện, xã và cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Kiên phát biểu khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó Giám đốc Nguyễn Trí Kiên cho biết, Lãnh đạo Sở Tài chính rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó, việc bồi dưỡng kiến thức về quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành được đặc biệt quan tâm bởi công tác quyết toán dự án hoàn thành nhằm đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại. Mặt khác, công tác quyết toán dự án hoàn thành nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình đầu tư thực hiện dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm soát thanh toán, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Thông qua công tác quyết toán dự án hoàn thành, các cơ quan quản lý nhà nước rút kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư trong cả nước.

Để lớp học đạt kết quả cao nhất, Phó Giám đốc Nguyễn Trí Kiên đề nghị các học viên tập trung học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy học tập, tăng cường trao đổi thảo luận tập thể, kết hợp tốt kiến thức lý luận với các tình huống thực tiễn. Các giảng viên bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình cùng chia sẻ để giúp các học viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh lớp học

Theo kế hoạch, trong 03 ngày từ 07 – 09/11/2019, các học viên sẽ được tiếp thu 03 chuyên đề cơ bản về: Quy định pháp luật liên quan đến công tác lập và thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành; Kỹ năng lập hồ sơ quyết toán dự án và kỹ năng thẩm tra hồ sơ quyết toán.

 Qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực quản lý tài chính đầu tư của các cơ quan nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và cập nhật kiến thức pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính đầu tư xây dựng hiểu và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. 

Ban Biên tập

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Tài chính mở lớp bồi dưỡng kiến thức quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành (8/11/2019)
Sở Tài chính Hội nghị giao ban ngành Tài chính 9 tháng năm 2019 (18/10/2019)
Sở Tài chính Hội nghị đánh giá công tác tài chính ngân sách 9 tháng năm 2019 (14/10/2019)
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (13/9/2019)
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (25/7/2019)
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (15/7/2019)
Sở Tài chính Hội nghị giao ban ngành Tài chính định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 (5/7/2019)
Hội nghị đánh giá công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 (24/6/2019)
Sở Tài tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cam kết năm 2019 (17/4/2019)
Thông báo
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ