Sở Tài chính Hội nghị đánh giá công tác tài chính ngân sách 9 tháng năm 2019


Ngày cập nhật: 14/10/2019 8:50:26 SA

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh Quảng Trị, nhất là công tác thu ngân sách, quản lý chặt chẽ chi ngân sách và có phương án điều hành ngân sách được xem là nhiệm vụ then chốt, là vấn đề quan tâm, được đưa ra để tìm giải pháp thực thi.

Ngày 11 tháng 10, Sở tài chính tổ chức hội nghị đánh giá công tác 9 tháng , triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị gồm Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, các đồng chí Trưởng, Phó phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; Về phía Sở Tài chính có Lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó các phòng chức năng, đoàn thể Sở.

Quang cảnh Hội nghị

Qua 9 tháng năm 2019, tình hình thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 2.154 tỷ đồng, đạt 74% dự toán địa phương và 86% dự toán Trung ương và bằng 115% cùng kỳ năm 2018; Thu nội địa đạt trên: 1.790 tỷ đồng đạt 70% dự toán địa phương và 81% dự toán Trung ương và bằng 110% cùng kỳ năm 2018; Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đạt trên 350 tỷ đồng đạt 106% dự toán địa phương và 111% dự toán Trung ương, bằng 167% so với cùng kỳ 2018. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương trên 5.400 tỷ đồng, Ngoài ra, Sở Tài chính cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính – ngân sách trên các lĩnh vực như: Tài chính đầu tư, Doanh nghiệp, Tài chính Hành chính sự nghiệp, công tác thanh tra, kiểm tra; công tác cải cách hành chính, tổ chức …

Đồng chí Nguyễn Duy Tân, TUV – GĐ Sở  kết luận Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở đẫ chỉ đạo nhiệm vụ  những tháng còn lại của năm 2019 là: Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, nâng cao hiệu quả chi ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đã được Trung ương và HĐND tỉnh giao. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước. Theo đó, giải pháp căn cơ là tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài Chính và cấp có thẩm quyền về chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ Tài chính – ngân sách năm 2019 đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ban Biên tập

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Tài chính mở lớp bồi dưỡng kiến thức quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành (8/11/2019)
Sở Tài chính Hội nghị giao ban ngành Tài chính 9 tháng năm 2019 (18/10/2019)
Sở Tài chính Hội nghị đánh giá công tác tài chính ngân sách 9 tháng năm 2019 (14/10/2019)
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (13/9/2019)
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (25/7/2019)
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (15/7/2019)
Sở Tài chính Hội nghị giao ban ngành Tài chính định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 (5/7/2019)
Hội nghị đánh giá công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 (24/6/2019)
Sở Tài tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cam kết năm 2019 (17/4/2019)
Thông báo
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ