Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Ngày cập nhật: 15/07/2019 1:59:55 CH

Sáng 12/7/2019, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tài chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng chính phủ đến dự và chỉ đạo.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Duy Tân, Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho Bạc nhà nước tỉnh cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Tài chính.

Điểm cầu Quảng Trị

6 tháng đầu năm 2019,  tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, tăng trưởng GDP đạt 6,76%. Điều hành chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 745, 4 nghìn tỷ đồng, chiếm 52,8% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018, tổng chi ngân đạt 649,2 nghìn tỷ đồng bằng 40,6% dự toán. Bên cạnh đó, Bộ tài chính cũng đã tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính phủ điện tử phục vụ dân, doanh nghiệp. Đến nay đã triển khai trực tuyến 985 thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính. Đã có 99,98% số doanh nghiệp đăng ký khai thế qua mạng; 99% số doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử. Ngoài ra Bộ cũng đã thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng. 6 tháng qua, công tác quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát, thanh tra, kiểm tra tài chính ngân sách và sử dụng tài sản công được Bộ Tài chính thực hiện chặt chẽ và có hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã tiến hành thảo luận về các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm như: tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả sử dụng tài sản công, quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách.

 Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh gia cao kết quả đã đạt được trong công tác tài chính - ngân sách nhà nước  6 tháng đầu năm đặc biệt là công tác kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, trước một số khó khăn thách thức đã được chỉ ra trong hội nghị, Phó thủ tướng đề nghị: Bộ tài chính cần tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tăng cường  hoàn thiện thể chế nhất là trong các lĩnh vực thuế, tài chính, thúc dẩy cải cách hành chính,tổ chức thực hiện các luật thuế, điều hành quản lý ngân sách nhà nước tiết kiệm chặt chẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng thu của ngân sách TW và địa phương đạt 5% so với dự toán; Đẩy nhanh quá trình tái câu trúc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần nghị quyết TW 5; Cần sắp xếp bộ máy kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính. Đồng thời, Bộ tài chính cần tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu 10 nhóm nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2019.

Ban Biên tập

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (25/7/2019)
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (15/7/2019)
Sở Tài chính Hội nghị giao ban ngành Tài chính định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 (5/7/2019)
Hội nghị đánh giá công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 (24/6/2019)
Sở Tài tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cam kết năm 2019 (17/4/2019)
Tháng thanh niên – Tháng hành động của Đoàn Thanh niên Sở Tài chính (4/4/2019)
Sở Tài chính giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (26/3/2019)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (31/1/2019)
Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Tài chính (10/1/2019)
Thông báo
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ