Sở Tài chính giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019


Ngày cập nhật: 26/03/2019 7:32:05 SA

Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách quý I; công tác phối hợp giữa Sở Tài chính và phòng Tài chính -  Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc, Phó Giám đốc Lê Thị Thanh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách 3 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2019, các giải pháp thực hiện.

Đồng chí Lê Thị Thanh, PGĐ báo cáo công tác quý I

Nhiệm vụ tài chính - NSNN 3 tháng đầu năm 2019 được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được thực hiện tốt, an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ diễn biến phức tạp của tình hình tài chính và thương mại và đầu tư quốc tế; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; thiên tai, dịch bệnh dự báo diễn biến phức tạp.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm;  Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019. Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, nhân dân và của toàn ngành Tài chính, nhiệm vụ tài chính - NSNN 3 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Trong quý I, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 554 tỉ đồng, đạt 19% dự toán địa phương, 22% dự toán Trung ương và bằng 114% cùng kỳ năm 2018, trong đó thu nội địa trên 419 tỉ đồng đạt 16% dự toán địa phương, 19 % dự toán Trung ương và bằng 97% cùng kỳ năm 2018; thu từ hoạt động XNK trên 135 tỉ đồng, đạt 41% dự toán địa phương và bằng 244% so với cùng kỳ năm 2018. Đến ngày 18/3, tổng chi ngân sách địa phương trên 1457 tỉ đồng đạt 18% dự toán địa phương và bằng 114% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả trên lĩnh vực Tài chính - ngân sách đã đảm bảo nguồn kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp cho cán bộ công chức, viên chức, lao động và các chính sách an sinh xã hội; kinh phí thực hiện các chính sách nghỉ hưu trước tuổi, chính sách tinh giản biên chế. Trên lĩnh tài chính doanh nghiệp; đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra tài chính; quản lý Giá và công sản; cải cách hành chính… đã đạt được kết quả ban đầu theo kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Duy Tân, TUV – GĐ Sở  kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc của phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, các phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trong đó: tập trung vào vấn đề tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn, huy động, phân bổ, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo QPAN trong tình hình mới đồng thời phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập lại tỉnh./.

Ban Biên tập

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Tài chính Hội nghị đánh giá công tác tài chính ngân sách 9 tháng năm 2019 (14/10/2019)
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (13/9/2019)
Sở Tài chính Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (25/7/2019)
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (15/7/2019)
Sở Tài chính Hội nghị giao ban ngành Tài chính định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 (5/7/2019)
Hội nghị đánh giá công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 (24/6/2019)
Sở Tài tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cam kết năm 2019 (17/4/2019)
Tháng thanh niên – Tháng hành động của Đoàn Thanh niên Sở Tài chính (4/4/2019)
Sở Tài chính giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (26/3/2019)
Thông báo
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ