SƠ KẾT NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018


Ngày cập nhật: 02/08/2018 8:28:05 SA

Ngày 31/7/2018, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị

Nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 8.712,74 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm: 1200 tỷ đồng, đạt 46% dự toán địa phương. Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên một số lĩnh vực còn gặp khó khăn. Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa đạt thấp so với dự toán HĐND tỉnh giao như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương (38%); thu ngoài quốc doanh (36%); thuế bảo vệ môi trường (18%); thu phí lệ phí (39%)...

Đồng chí Lê Thị Thanh, PGĐ báo cáo sơ kết công tác 6 tháng

Để thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành ngân sách Nhà nước trên địa bàn, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính cũng như tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới, những giải pháp mà Sở Tài chính tập trung trong những tháng cuối năm 2018 là tăng cường phối hợp với các cơ quan thu và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, xử lý nợ đọng thuế; quản lý chặt chẽ các nguồn thu tại địa phương, nâng cao trách nhiệm và quyền chủ động của chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành quản lý thu ngân sách trên địa bàn; Tham mưu UBND tỉnh sử dụng nguồn dự  phòng ngân sách để xử lý các nhiệm vụ cấp bách, chủ động dành nguồn dự phòng ngân sách bù đắp khi nguồn thu ngân sách địa phương giảm lớn.

Đồng chí Nguyễn Duy Tân, TUV, GĐ kết luận Hội nghị

Ban Biên tập

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Tài tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cam kết năm 2019 (17/4/2019)
Tháng thanh niên – Tháng hành động của Đoàn Thanh niên Sở Tài chính (4/4/2019)
Sở Tài chính giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (26/3/2019)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (31/1/2019)
Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Tài chính (10/1/2019)
SƠ KẾT NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (2/8/2018)
Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân sách 8.0 (18/6/2018)
Hội nghị tập huấn triển khai luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật (19/4/2018)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (9/2/2018)
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy