Hội nghị tập huấn triển khai luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật


Ngày cập nhật: 19/04/2018 4:40:53 CH

Sáng 17/4/2018, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết  thi hành luật. Tham dự hội nghị có trên 300 lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự được nghe giới thiệu, phổ biến những điểm mới của Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14. Trong đó tập trung phân tích 10 điểm mới chủ yếu của Luật quản lý, sử dụng tài sản công như phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc quản lý sử dụng tài sản công, hình thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công, công khai tài sản công, giám sát của cộng đồng, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản công...

Đồng thời phổ biến các quy định được cụ thể hóa tại các Nghị định 151/2017/NĐ-CP, 152/2017NĐ-CP và 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Bên cạnh việc phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản, điểm mới của Luật đến các đại biểu tham dự Hội nghị, giảng viên lưu ý các cơ quan, đơn vị  tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại việc sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ và đẩy mạnh việc áp dụng cơ chế khoán, thuê tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng phải được xử lý kịp thời, công khai để thu nộp NSNN; Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn định mức diện tích trụ sở làm việc theo quy định bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật ngay từ khâu lập, phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc...

Thông qua hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu đã nắm vững, hiểu rõ hơn về những điểm mới chủ yếu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước với tài sản công; quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập... Từ đó góp phần củng cố, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trong thời gian tới. 

Bài, ảnh: Trung Kiên 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
SƠ KẾT NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (2/8/2018)
Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân sách 8.0 (18/6/2018)
Hội nghị tập huấn triển khai luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật (19/4/2018)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (9/2/2018)
Tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 2017 (10/8/2017)
Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2020 (9/8/2017)
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NSNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH (10/7/2017)
Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2017 (24/1/2017)
Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài Chính và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (5/12/2016)
Copyright 2018 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ