HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NSNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH


Ngày cập nhật: 10/07/2017 2:48:00 CH

Ngày 5 tháng 7 năm 2017, Bộ Tài chính  tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Tài chính – NSNN 6 tháng cuối năm 2017 của ngành tài chính. Tham dự hội nghị có  đồng chí Vương Đình Huệ - Phó thủ tướng chính phủ. Chủ trì tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đơn vị trong ngành Tài chính địa phương có Giám đốc, các Phó giám đốc và Trưởng các phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã; Cục trưởng, các phó Cục trưởng và Trưởng phòng quản lý, nghiệp vụ của Cục Thuế; Cục trưởng, các Phó cục trưởng và Trưởng các phòng quản lý, nghiệp vụ Cục Hải quan; Giám đốc, các Phó giám đốc và Trưởng phòng quản lý, nghiệp vụ của Kho bạc nhà nước tỉnh.

 

Phó chủ tịch Nguyễn Quân Chính – chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Trị

 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành tài chính triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về thu ngân sách nhà nước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016; chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 582,96 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả đạt được về thu, chi ngân sách nhà nước; công tác điều hành ngân sách nhà nước được Bộ tài chính triển khai thực hiện trên cơ sở quán triệt quan điểm tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý điều hành giá cả đã góp phần tích cực thực hiện kiểm soát lạm phát…

Đối với tỉnh Quảng Trị, 6 tháng đầu năm 2017 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.074,254 tỷ đồng, đạt 45% dự toán địa phương và bằng 114% cùng kỳ năm 2016. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.484,262 tỷ đồng/DT 6.891,157 tỷ đồng, đạt 36% dự toán địa phương và bằng 106% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, ngành tài chính tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán. Ngành tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là thuế và hải quan để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh nhằm khuyến khích doanh nghiệp phát triển. Huy động nguồn lực tài chính của nhà nước, đồng thời sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

 Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành tài chính, tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng chỉ rõ những hạn chế của ngành cần khắc phục. Theo đó, Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2017, ngành tài chính cần siết chặt kỷ luật trong chi tiêu ngân sách. Đặc biệt tăng cường công tác thu ngân sách, nhất là thu nội địa, đảm bảo thu đúng thu đủ, chống thất thu và nợ đọng thuế; giải ngân nguồn vốn đầu tư công kịp thời, đúng tiến độ. Ngành tài chính cũng cần có những đóng góp tích cực vào đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và đẩy mạnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 4 của Bộ chính trị để xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

 

                                              VP_STC

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (75)
tsG9fm hjndlnbvxopo, [url=http://odhjlopmwgmm.com/]odhjlopmwgmm[/url], [link=http://vodyiqfvhqcl.com/]vodyiqfvhqcl[/link], http://rmymvyjolvkg.com/
iqatip - 05/09/2017 8:03:15 SA
Vuubcowt - 18/09/2017 5:19:05 SA
Kaktusht - 18/09/2017 5:41:48 SA
Krzmvkkv - 18/09/2017 6:15:17 SA
Yppirbmx - 18/09/2017 6:49:46 SA
Pcggxwte - 18/09/2017 7:23:53 SA
Ecxucrsc - 18/09/2017 7:58:36 SA
Kjdspxyr - 18/09/2017 8:33:04 SA
Yipzbxba - 18/09/2017 9:07:43 SA
prednisone, 2622,
Svhksgxj - 18/09/2017 10:48:50 SA
Nmxqecvq - 18/09/2017 11:24:02 SA
Mgrcxdoa - 18/09/2017 11:57:30 SA
Sheovygf - 18/09/2017 12:32:55 CH
prednisone, ygfwwm,
Vrjaubmi - 18/09/2017 1:07:19 CH
Qzptjibn - 18/09/2017 1:41:51 CH
Swvbovjj - 18/09/2017 2:16:02 CH
Ntjkygos - 18/09/2017 2:50:44 CH
Pxbhbvxw - 18/09/2017 3:26:10 CH
Tyekxcmh - 18/09/2017 4:09:47 CH
Gxfogqrg - 18/09/2017 4:44:12 CH
Vlbjdxsy - 18/09/2017 5:30:04 CH
Flkirrty - 18/09/2017 6:04:53 CH
Pbrszncz - 18/09/2017 6:39:41 CH
Pkljpmav - 18/09/2017 7:24:25 CH
Lbdyyknd - 18/09/2017 7:58:51 CH
Whflmrlo - 18/09/2017 8:43:22 CH
Jnvblffn - 18/09/2017 9:27:04 CH
Jszrvnlo - 18/09/2017 10:01:56 CH
Jwiwitfo - 18/09/2017 10:45:56 CH
Qpcjzqrg - 18/09/2017 11:31:34 CH
Hhmnbltq - 19/09/2017 12:07:00 SA
Tgqyywwa - 19/09/2017 12:42:39 SA
Vafaqfnx - 19/09/2017 1:17:14 SA
Kxvxixke - 19/09/2017 1:55:03 SA
Mlvxjgyc - 19/09/2017 2:32:03 SA
Wkhhfdsx - 19/09/2017 3:08:40 SA
Lowgnigj - 19/09/2017 3:46:59 SA
Mxzsvtwg - 19/09/2017 4:24:28 SA
Byjamotm - 19/09/2017 5:02:10 SA
Xnwezcok - 19/09/2017 5:39:20 SA
Szzrniwb - 19/09/2017 6:15:32 SA
Iwvtobyx - 19/09/2017 6:53:06 SA
Axmtjnco - 19/09/2017 7:30:30 SA
Qzvgnsof - 19/09/2017 8:08:19 SA
Lcxbzzpv - 19/09/2017 8:45:17 SA
Viqucvce - 19/09/2017 9:23:31 SA
Bmhcmkoy - 19/09/2017 10:04:25 SA
Tfnywzlg - 19/09/2017 10:40:04 SA
Uowihqde - 19/09/2017 11:17:21 SA
Drwkipiw - 19/09/2017 11:55:09 SA
Mvbinmng - 19/09/2017 12:31:50 CH
prednisone, sgaiub,
Lmulgduj - 19/09/2017 1:08:16 CH
Jzudyaca - 19/09/2017 1:45:45 CH
Dtngmdyz - 19/09/2017 2:22:25 CH
Dqetxwth - 19/09/2017 2:58:29 CH
Jpjxwyha - 19/09/2017 3:35:24 CH
Fcccvohe - 19/09/2017 4:13:17 CH
Tdurwohp - 19/09/2017 4:59:40 CH
Asnwdvgz - 19/09/2017 5:36:06 CH
Vxtehyex - 19/09/2017 6:22:16 CH
viagra online, 271589,
Lqkigrcv - 03/10/2017 2:00:08 SA
Gzpgjxsy - 03/10/2017 2:42:46 SA
Kyithusz - 03/10/2017 3:24:48 SA
viagra, 084162,
Cqgufbbj - 03/10/2017 4:08:03 SA
Cwtoajji - 03/10/2017 4:49:48 SA
viagra, kbzq,
Pdjyiyta - 03/10/2017 5:34:22 SA
Zowmqqmh - 03/10/2017 6:17:58 SA
Scmljzca - 03/10/2017 6:59:37 SA
Gyfmznjo - 03/10/2017 8:25:29 SA
da09OT3m Error asperiores repellat quam magnam libero cum.
William Myers - 07/12/2017 3:05:26 SA
da09OT3m Error asperiores repellat quam magnam libero cum.
William Myers - 07/12/2017 3:05:35 SA
da09OT3m Error asperiores repellat quam magnam libero cum.
William Myers - 07/12/2017 3:05:44 SA
jFr1dAWw Sint modi voluptatem saepe dolorem. Voluptate rep
Michael Anderson II - 09/12/2017 3:41:48 SA
jFr1dAWw Sint modi voluptatem saepe dolorem. Voluptate rep
Michael Anderson II - 09/12/2017 3:41:57 SA
jFr1dAWw Sint modi voluptatem saepe dolorem. Voluptate rep
Michael Anderson II - 09/12/2017 3:42:06 SA

CÁC TIN KHÁC
Tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 2017 (10/8/2017)
Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2020 (9/8/2017)
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NSNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH (10/7/2017)
Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2017 (24/1/2017)
Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài Chính và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (5/12/2016)
Đoàn Công tác Bộ Tài chính viếng các nghĩa trang liệt sỹ tại Quảng Trị (12/12/2016)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm năm 2015 (12/12/2016)
Sở Tài chính Quảng Trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 (5/12/2016)
Hoạt động nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (5/12/2016)
Thông báo
Copyright 2017 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ