Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2017


Ngày cập nhật: 24/01/2017 2:21:01 CH

Ngày 20/1/2017, sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

 

Năm 2016, sở Tài chính đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. Đặc biệt góp phần quan trọng trong việc thu ngân sách địa phương; Tham mưu kịp thời UBND tỉnh công tác quản lý, điều hành ngân sách, giá cả và tài sản công, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, sở Tài chính đề ra nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả hơn công tác tài chính, ngân sách, thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý điều hành ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách 2018. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý công tác tài chính doanh nghiệp; quản lý đầu tư; thanh tra tài chính... và cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực...

(Nguồn: quangtri.gov.vn)

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
SƠ KẾT NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (2/8/2018)
Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân sách 8.0 (18/6/2018)
Hội nghị tập huấn triển khai luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật (19/4/2018)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (9/2/2018)
Tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 2017 (10/8/2017)
Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2020 (9/8/2017)
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NSNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH (10/7/2017)
Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2017 (24/1/2017)
Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài Chính và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (5/12/2016)
Copyright 2018 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ