Sở Tài chính thăm và tổ chức giao ban tại huyện đảo Cồn Cỏ


Ngày cập nhật: 05/12/2016 7:42:06 SA

Hưởng ứng cuộc vận động Hướng về Biển đông thân yêu và thực hiện kế hoạch công tác năm, ngày 4/7 Sở tài chính và đại diện  phòng tài chính kế hoạch các  huyện, thị xã, thành phố đã có buổi thăm tặng quà cho một số đơn vị trên địa bàn và tổ chức hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tại huyện đảo Cồn Cỏ.


Dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm các Anh hùng  Liệt sĩ đảo Cồn Cỏ

Trước khi tổ chức hội nghị giao ban, đoàn đã có buổi dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đảo Cồn Cỏ, thăm tặng quà cho UBND huyện và một số đơn vị đóng quân trên địa bàn. Đồng thời Ban giám đốc, Công đoàn Sở đã phát động toàn thể cán bộ công nhân viên chức, các cơ quan tài chính địa phương đóng góp ủng hộ cán bộ, quân và dân đang sinh sống, công tác trên địa bàn huyện đảo.

Tại hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm lãnh đạo sở đã nghe các phòng tài chính kế hoạch huyện thị thành phố báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm và những vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động. Nổi bật lên các vấn đề liên quan đến vốn chương trình mục tiểu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, vốn chương trình 30A, 135, các kiến nghị đề xuất dời thời điểm lập dự toán ngân sách năm 2015… Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, đại diện các phòng thuộc sở giải trình, lãnh đạo Sở tài chính đã có kết luận: Các phòng Tài chính kế hoạch huyện thị thành phố tiếp tục theo dõi tình hình, tham mưu cho lãnh đạo các địa phương những giải pháp để hoàn thành vượt mức dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao, phấn đấu tăng thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm để chủ động cân đối chi ngân sách của địa phương. Các phòng ban thuộc Sở tập trung ngiên cứu xử lý những kiến nghị đề xuất, hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách kịp thời, tạo thuận lợi cho công tác tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ tài chính đúng thời gian.

 Ban biên tập

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính (27/11/2020)
Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Sở Tài chính (30/10/2020)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 (13/7/2020)
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính (8/7/2020)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (21/1/2020)
Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Tài chính (13/1/2020)
Sở Tài chính Quảng Trị làm việc với đoàn công tác Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính (7/1/2020)
Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (4/8/2017)
Công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 (25/7/2017)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ