Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020


Ngày cập nhật: 13/07/2020 3:55:54 CH

Ngày 10/7/2020, tại Huyện Hải Lăng, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Duy Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Lợi, Quyền Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, các đồng chí Trưởng, phó phòng nghiệp vụ Sở Tài chính và các đồng chí lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã cùng toàn thể CBCC Sở Tài chính.

Quang cảnh Hội nghị

 

Thực hiện chủ đề năm “Hành động quyết liệt - Về đích an toàn - Tạo đà bứt phá” của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.503 tỷ đồng, đạt 44% dự toán địa phương và 54% dự toán Trung ương, bằng 107% cùng kỳ năm 2019; trong đó thu nội địa đạt 1.316 tỷ đồng, đạt 45% dự toán địa phương và 54% dự toán Trung ương, bằng 116% cung kỳ năm 2019; thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đạt 152 tỷ đồng, đạt 34% dự toán địa phương và 42% dự toán Trung ương, bằng 59% so với cùng kỳ 2019. Tổng chi ngân sách địa phương đạt trên 4.000 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Tài chính tỉnh nhà cũng đã thu được một số kết quả cụ thể trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản và Quản lý doanh nghiệp; Thanh tra tài chính; Quản lý giá và công sản; Cải cách hành chính. Tuy nhiên, tác động của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các hoạt động xuất nhập khẩu chững lại, thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 41/2020/NQ-CP của Chính phủ đã tác động giảm số thu nội địa 6 tháng đầu năm, một số chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đang được Bộ Tài chính đề xuất sẽ tác động làm giảm số nộp NSNN trong 6 tháng còn lại.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiêm vụ năm 2020, ngành Tài chính đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Cụ thể, tiếp tục tổ chức đồng bộ các giải pháp, bám sát điều hành của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về dự toán ngân sách và tình hình thực tế địa phương, chủ động điều hành ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương. Siết chặt kỷ luật tài chính- ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Điều hành chi NSNN chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao. Duy trì Hội nghị giao ban các đơn vị trong ngành, các phòng Tài chính- Kế hoạch để kịp thời xử lý vấn đề vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện.

Đ/c Nguyễn Duy Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Duy Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và biểu dương công tác tham mưu điều hành ngân sách của các phòng chuyên môn Sở Tài chính, phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian qua mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã nổ lực thực hiện công tác thu ngân sách địa phương với 8/10 huyện có số thu NSNN trên địa bàn vượt tiến độ. Cần chủ động hơn nữa công tác tham mưu giúp UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chi NSNN theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Phối hợp tốt với các phòng chuyên môn Sở Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ./.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 (13/7/2020)
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính (8/7/2020)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (21/1/2020)
Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Tài chính (13/1/2020)
Sở Tài chính Quảng Trị làm việc với đoàn công tác Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính (7/1/2020)
Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (4/8/2017)
Công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 (25/7/2017)
Sở Tài chính thăm và tổ chức giao ban tại huyện đảo Cồn Cỏ (5/12/2016)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ