Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Ngày cập nhật: 21/01/2020 9:18:41 SA

Sáng 17/01/2020, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị cán bộ chức. Đồng chí Nguyễn Duy Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc; đồng chí Nguyễn Trí Kiên Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài chính chủ trì hội nghị.

PGĐ Nguyễn Trí Kiên báo cáo hoạt động công đoàn

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Kiên  Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài chính trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tích cực tham gia có hiệu quả các mặt xây dựng pháp luật, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, lao động; công tác tuyên truyền giáo dục; tổ chức các phong trào thi đua …, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan.

Tại hội nghị, toàn bộ cán bộ công chức đã được nghe các báo cáo: Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính của đơn vị năm 2019 và dự toán năm 2020. Các đại biểu đã thảo luận, đề ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2020 tập trung vào 09 nhiệm vụ cụ thể và thực hiện ký cam kết phát động phong trào thi đua năm 2020.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở đã trao danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 03 tập thể; chiến sỹ thi đua cơ sở cho 06 cá nhân và tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

 

GĐ Nguyễn Duy Tân trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

 

Cũng trong chiều cùng ngày, Sở Tài chính Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ và ký cam kết giữa các trưởng phòng với Ban giám đốc năm 2020. Đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Kết quả thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn đạt trên 3.260 tỷ đồng trên kế hoạch đầu năm là 2.900 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 2.769 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 31/12/2019 trên 8.132 tỷ đồng.

PGĐ Lê Thị Thanh báo cáo tổng kết năm 2019

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Thực hiện chủ đề “hành động quyết liệt, phấn đấu về đích, tạo đà bứt phá” của tỉnh, để hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua, Sở Tài chính đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực chuyên môn và 7 giải pháp cụ thể.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quân Chính đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức ngành tài chính đã nỗ lực, đạt được trong năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ năm 2020 là nặng nề, đòi hỏi tập thể cán bộ, công chức Sở Tài chính cần có sự đoàn kết, chỉ đạo sát sao để thực hiện nhiệm vụ thu-chi ngân sách đã đề ra. 

PCT UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao các danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể  và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

PCT Nguyễn Quân chính trao danh hiệu tập thể xuất sắc

 

PCT Nguyễn Quân Chính trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Ký cam kết trách nhiệm giữa lãnh đạo phòng và Ban Giám đốc

Cũng nhân dịp này, Ban giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm với các Trưởng phòng về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020./.

Lê Trung Kiên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Hội nghị giao ban ngành Tài chính đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (2/8/2021)
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (19/7/2021)
Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài chính (18/1/2021)
Sở Tài chính Quảng Trị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 (18/1/2021)
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH- NSNN NĂM 2020 (11/1/2021)
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính (27/11/2020)
Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Sở Tài chính (30/10/2020)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 (13/7/2020)
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính (8/7/2020)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ