Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Tài chính


Ngày cập nhật: 13/01/2020 9:03:12 SA

Sáng 10/01/2020, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng chính Phủ đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Quân Chính, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho Bạc nhà nước tỉnh cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của các đơn vị ngành Tài chính địa phương.

 

Điểm cầu tỉnh Quảng Trị

 

Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 được triển khai thực hiện trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, không thuận lợi; kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng, nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ. Ở trong nước, những khó khăn, hạn chế chậm được khắc phục của nội tại nền kinh tế và những diễn biến bất thường của thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Bám sát mục tiêu Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại nợ công theo hướng an toàn, bền vững; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng” toàn ngành tài chính đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Năm 2019, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng pháp luật, pháp lệnh được giao. Tổ chức điều hành thu, chi NSNN chủ động, đảm bảo chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương; phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Trong tổ chức thực hiện thu NSNN, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan triển khai tốt luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2019.  Tổng Thu cân đối NSNN đến ngày 31/12/2019 đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng, vượt 138,2 nghìn tỷ đồng, với cơ cấu tỷ trọng thu nội địa tăng dần. 63/63 tỉnh, thành phố vượt dự toán thu NSNN trên địa bàn, 60/63 tỉnh, thành phố đạt và vượt dự toán thu NSĐP. Tăng cường quản lý, cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững,  bên cạnh đó, ngành cũng đã tập trung  các nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính phủ điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

 

Bám sát chủ đề “Kỉ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và 6 trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2020 của Chính phủ, năm 2020, Bộ Tài chính xác định: Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại NSNN, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển nhanh và bền vững, đổi mới khu vực sản xuất công nghiệp, ưu tiên dành nguồn cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính – NSNNnawm 2020, Bộ Tài chính đề ra 8 giải pháp lớn trong đó chi tiết bằng 24 giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2016 – 2020./.

Ban Biên tập

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Sở Tài chính Quảng Trị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 (16/1/2021)
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH- NSNN NĂM 2020 (11/1/2021)
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính (27/11/2020)
Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Sở Tài chính (30/10/2020)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 (13/7/2020)
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính (8/7/2020)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (21/1/2020)
Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Tài chính (13/1/2020)
Sở Tài chính Quảng Trị làm việc với đoàn công tác Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính (7/1/2020)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ