Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Ngày cập nhật: 04/08/2017 8:29:54 SA

Ngày 29.7, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự hội nghị tập huấn có 350 đại biểu gồm Thủ trưởng và kế toán các đơn vị dự toán cấp tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã; Phòng Kinh tế - Xã hội huyện Đảo Cồn cỏ; lãnh đạo và chuyên viên các Phòng nghiệp vụ Sở Tài chính.

 

(Đ/c Nguyễn Duy Tân – Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị)

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các Giảng viên Vụ NSNN, KBNN – Bộ Tài chính giới thiệu những quy định chung về quản lý NSNN; công tác lập dự toán NSNN và chấp hành dự toán NSNN đối với cấp tỉnh,  huyện, xã. Đặc biệt trong đó, hội nghị đã giới thiệu những nội dung mới của Luật NSNN 2015; những nội dung chính của Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; giới thiệu về lập dự toán NSNN; chấp hành NSNN; kế toán, quyết toán NSNN; lập dự toán ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm.

 

Kế thừa và phát huy những mặt tích cực của Luật NSNN năm 2002, Luật NSNN 2015 hướng tới đổi mới phương thức quản lý NSNN phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách, bảo đảm tính thống nhất của NSNN và vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương; đồng thời phát huy tính chủ động của ngân sách các cấp chính quyền địa phương trong quản lý và sử dụng NSNN. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch, dân chủ và công khai trong công tác quản lý ngân sách.

 

                                                                                                  VP_STC

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ