Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Ngày cập nhật: 04/08/2017 8:29:54 SA

Ngày 29.7, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự hội nghị tập huấn có 350 đại biểu gồm Thủ trưởng và kế toán các đơn vị dự toán cấp tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã; Phòng Kinh tế - Xã hội huyện Đảo Cồn cỏ; lãnh đạo và chuyên viên các Phòng nghiệp vụ Sở Tài chính.

 

(Đ/c Nguyễn Duy Tân – Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị)

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các Giảng viên Vụ NSNN, KBNN – Bộ Tài chính giới thiệu những quy định chung về quản lý NSNN; công tác lập dự toán NSNN và chấp hành dự toán NSNN đối với cấp tỉnh,  huyện, xã. Đặc biệt trong đó, hội nghị đã giới thiệu những nội dung mới của Luật NSNN 2015; những nội dung chính của Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; giới thiệu về lập dự toán NSNN; chấp hành NSNN; kế toán, quyết toán NSNN; lập dự toán ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm.

 

Kế thừa và phát huy những mặt tích cực của Luật NSNN năm 2002, Luật NSNN 2015 hướng tới đổi mới phương thức quản lý NSNN phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách, bảo đảm tính thống nhất của NSNN và vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương; đồng thời phát huy tính chủ động của ngân sách các cấp chính quyền địa phương trong quản lý và sử dụng NSNN. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch, dân chủ và công khai trong công tác quản lý ngân sách.

 

                                                                                                  VP_STC

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính (27/11/2020)
Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Sở Tài chính (30/10/2020)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 (13/7/2020)
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính (8/7/2020)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (21/1/2020)
Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Tài chính (13/1/2020)
Sở Tài chính Quảng Trị làm việc với đoàn công tác Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính (7/1/2020)
Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (4/8/2017)
Công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 (25/7/2017)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ