BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, MIỄN GIẢM; CHẾ ĐỘ THU, NỘP CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 15/4/2022, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉn Khóa VIII, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày 14/01/2022, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Lê Thị Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở

Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác tài chính – NSNN năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2022

Hội nghị  trực tuyến tổng kết đánh giá công tác tài chính – NSNN năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2022
Sáng 06/01/2022, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác tài chính – NSNN năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng chính Phủ đến dự và chỉ đạo hội nghị

Hội nghị tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hội nghị tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Sáng 15/12/2021, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự Hội nghị với hơn 40 người là công chức của Sở Tài chính, phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã và Kế toán các Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh

Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Ngày 04/11/2021, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Hội nghị giao ban ngành Tài chính đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hội nghị giao ban ngành Tài chính đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ngày 30/7/2021, Sở Tài Chính tổ chức hội nghị giao ban ngành tài chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Sáng 16/7/2021, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về sơ kết công tác tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự và chỉ đạo Hội nghị

Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài chính

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2021 nhằm duy trì những kết quả đã đạt được và phấn đấu thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả vị trí việc làm và cơ cấu công chức của đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức; …

Sở Tài chính Quảng Trị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Sở Tài chính Quảng Trị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021
Sáng 14/1/2021, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Tin đã đưa
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH- NSNN NĂM 2020 (11/1/2021)
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính (27/11/2020)
Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Sở Tài chính (30/10/2020)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 (13/7/2020)
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính (8/7/2020)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (21/1/2020)
Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Tài chính (13/1/2020)
Sở Tài chính Quảng Trị làm việc với đoàn công tác Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính (7/1/2020)
Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (4/8/2017)
Công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 (25/7/2017)
Sở Tài chính thăm và tổ chức giao ban tại huyện đảo Cồn Cỏ (5/12/2016)
Trang:
1 2 3
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ