Hội nghị giao ban ngành Tài chính đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hội nghị giao ban ngành Tài chính đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ngày 30/7/2021, Sở Tài Chính tổ chức hội nghị giao ban ngành tài chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Sáng 16/7/2021, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về sơ kết công tác tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự và chỉ đạo Hội nghị

Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài chính

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2021 nhằm duy trì những kết quả đã đạt được và phấn đấu thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả vị trí việc làm và cơ cấu công chức của đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức; …

Sở Tài chính Quảng Trị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Sở Tài chính Quảng Trị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021
Sáng 14/1/2021, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH- NSNN NĂM 2020

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH- NSNN NĂM 2020
Sáng 08/01/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung ương và điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính
Sáng 26/11/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh do Ông Nguyễn Đăng Ánh – Trưởng ban kinh tế ngân sách làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài chính để nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021 và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Sở Tài chính

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
Ngày 10/7/2020, tại Huyện Hải Lăng, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Duy Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính
Sáng ngày 07/7/2020, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tin đã đưa
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (21/1/2020)
Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Tài chính (13/1/2020)
Sở Tài chính Quảng Trị làm việc với đoàn công tác Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính (7/1/2020)
Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (4/8/2017)
Công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 (25/7/2017)
Sở Tài chính thăm và tổ chức giao ban tại huyện đảo Cồn Cỏ (5/12/2016)
Trang:
1 2
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ