Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Ngày 29.7, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự hội nghị tập huấn có 350 đại biểu gồm Thủ trưởng và kế toán các đơn vị dự toán cấp tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã; Phòng Kinh tế - Xã hội huyện Đảo Cồn cỏ; lãnh đạo và chuyên viên các Phòng nghiệp vụ Sở Tài chính.

Công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017. Nội dung, quy trình và thời gian lập dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 được thực hiện theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và hướng dẫn tại Thông tư này.

Sở Tài chính thăm và tổ chức giao ban tại huyện đảo Cồn Cỏ

Sở Tài chính thăm và tổ chức giao ban tại huyện đảo Cồn Cỏ
Hưởng ứng cuộc vận động Hướng về Biển đông thân yêu và thực hiện kế hoạch công tác năm, ngày 4/7 Sở tài chính và đại diện phòng tài chính kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố đã có buổi thăm tặng quà cho một số đơn vị trên địa bàn và tổ chức hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tại huyện đảo Cồn Cỏ.
Tin đã đưa
Trang:
Thông báo
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ