Thông tin về giá

V/v thẩm định dự thảo bảng giá đất điều chỉnh

Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tin đã đưa
Trang:
Thông báo
Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ