Thống kê truy cập
Thông báo

Dự thảo Kế hoạch triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 30/12/2019 4:05:16 CH

Nội dung dự thảo Kế hoạch

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
Tham gia ý kiến dự thảo mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu Quốc tế La Lay (19/2/2020)
Công văn số 36/STC-TCHCNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 06/1/2020 v/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (15/1/2020)
Công văn số 01/STC-TCHCSN ngày 02/01/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (6/1/2020)
Dự thảo Kế hoạch triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/12/2019)
Báo cáo tình hình quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2022 (20/12/2019)
Tham gia ý kiến văn bản quy phạm pháp luật (định mức xe xe ô tô) (28/11/2019)
Công văn số 122/STC-TCHCSN ngày 07/08/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (15/8/2019)
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020 - 2022 (5/8/2019)
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị (30/7/2019)
Thông báo
Xem nhiều
Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ