Thống kê truy cập
Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị tin học cho các Ban Tài chính xã, phường, thị trấn thuộc Dự án: Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017, định hướng đến năm 2020


Ngày cập nhật: 08/11/2017 3:59:34 CH

Tải về Thông báo

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung; Gói thầu: Thiết bị công nghệ thông tin (6/12/2018)
Tình hình thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công (14/11/2018)
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ (12/11/2018)

Dự thảo sửa đổi Nghị quyết 23

(24/10/2018)
Tham gia góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (8/10/2018)
Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (28/9/2018)
Biểu mẫu phục vụ thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (31/8/2018)
Góp ý dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tỉnh Quảng Trị (13/7/2018)
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2019-2021 theo nội dung Công văn 1922/CV-STC (25/6/2018)
Xem nhiều
Copyright 2018 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ