Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị tin học cho các Ban Tài chính xã, phường, thị trấn thuộc Dự án: Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017, định hướng đến năm 2020


Ngày cập nhật: 08/11/2017 3:59:34 CH

Tải về Thông báo

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị tin học cho các Ban Tài chính xã, phường, thị trấn thuộc Dự án: Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017, định hướng đến năm 2020 (8/11/2017)
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ ổn định 2017 - 2020 (2/11/2017)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Mua sắm phần mềm cơ sở dữ liệu về tài chính tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án: Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017, định hướng đến năm 2020 (17/10/2017)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung gói thầu: Thiết bị công nghệ thông tin (17/10/2017)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung gói thầu: Mua máy Photocopy (13/10/2017)
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khoán chi quản lý hành chính, khoán chi hoạt động (9/10/2017)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung gói thầu: Thiết bị phục vụ dạy và học (4/10/2017)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung gói thầu: Thiết bị phục vụ dạy và học(Thiết bị nghe nhìn, thiết bị trình chiếu và thiết bị CNTT) (4/10/2017)
Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tin học cho các Ban Tài chính xã, phường, thị trấn. (4/10/2017)
Thông báo
Xem nhiều
Copyright 2017 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ