Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 1819/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 24/4/2020 v/v Tiếp tục thực hiện tốt phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội

Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Công văn số 1784/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 21/4/2020 v/v Thực hiện rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19.

Công văn số 1667/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 16/4/2020 v/v Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công điện số 04/CĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 16/4/2020 về tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Báo cáo số 63/BCĐ-VX của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 13/4/2020 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Công văn số 1552/ UBND-TM của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 10/4/2020 V/v Trung Quốc tăng cường các biện pháp quản lý tại Cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19

Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Đánh giá thực trạng tác động và các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn an toàn xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19

Công văn số 1499/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 8/4/2020 v/v Tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid-19

Tin đã đưa
Công văn số 1496/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 8/3/2020 về việc Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (10/4/2020)
Công văn số 1473/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 07/4/2020 v/v Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước nhằm ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19 (8/4/2020)
Thông báo số 40/TB-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 04/4/2020 TB kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Hoàng Nam về thực hiện Chị thị 15/CT-TTCP ngày 27/3/2020 và Chị thị 16/CT-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ (8/4/2020)
Công văn số 1436/UBND-VX ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid 19 (3/4/2020)
Công văn số 1421/ UBND-TM của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 01/4/2020 v/v Công tác ổn định thị trường trong thời gian xảy ra dịch Covid-19. (3/4/2020)
Công văn số 1420/UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 01/4/2020 v/v Khai báo y tế bắt buộc (3/4/2020)
Công điện số 03/CĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19 (3/4/2020)
Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/03/2020 về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 (31/3/2020)
Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 (31/3/2020)
Công văn số 1333/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 29/3/2020 v/v Tạm dừng hoạt động văn hóa, thể thao và kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát (30/3/2020)
Công điện số 02/CĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID – 19 (30/3/2020)
Công văn số 1330/ UBND-NC của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 27/3/2020 v/v Tăng cường phòng, chống lây lan dịch Covid-19 (30/3/2020)
Kế hoạch số 1268/ KH- UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 26/3/2020 v/v Đáp ứng về từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19). (30/3/2020)
Công văn số 1221/UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 24/3/2020 v/v Tạm ngừng hoạt động các Quán Karaoke, Vũ trường, Quán bar, Cơ sở mát xa (30/3/2020)
Công văn số 1170/UBND-VX ngày 22/3/2020 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 (25/3/2020)
Trang:
1 2 3 4

Nội dung văn bản

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ