Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3850728
- Fax: 053 3856086
- Email: sotc@quangtri.gov.vn

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ