Lịch công tác

Lịch làm việc tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính(Từ ngày __/__/____ đến ngày __/__/____)


Ngày cập nhật: 26/12/2016 3:45:40 CH

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

Từ ngày __/__/____ đến ngày __/__/____

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

 

Thứ 2

Sáng

     

Chiều

14h00: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn làm việc với UBKT Tỉnh ủy

Phòng Giám đốc

 

14h00: Phó Giám đốc Hồ Minh Tuấn họp Ban Chỉ đạo GPMB Quốc lộ 1

Phòng 307
Trụ sở UBND tỉnh

 

Thứ 3

Sáng

08h00: Giám đốc Nguyễn Duy Tân họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội

Trụ sở

Ngân hàng CSXH

 

08h00: Phó Giám đốc Hồ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất vụ Hè thu và dịch bệnh trên tôm theo Kế hoạch của UBND tỉnh

Tập trung tại

UBND tỉnh

 

Chiều

     

Thứ 4

Sáng

     

Chiều

15h00: Phó Giám đốc Hồ Minh Tuấn họp Hội đồng xổ số kiến thiết Quảng Trị

Công ty TNHHMTV xổ số kiến thiết Quảng Trị

 

Thứ 5

Sáng

08h00: Phó Giám đốc Lê Thị Thanh dự Lễ trao học bổng “Hoa tình thương” năm 2015

Hội trường 
Liên đoàn Lao động tỉnh

 

Chiều

14h00: Họp Ban tổ chức Tọa đàm (Văn phòng mời BGĐ, các Trưởng phòng chuyên môn thuộc sở và Bí thư đoàn thanh niên)

Phòng 202

 

Thứ 6

Sáng

07h00: Giám đốc Nguyễn Duy Tân dự họp triển khai công tác 5 tháng cuối năm 2015

Trụ sở UBND tỉnh

 

07h30: Phó Giám đốc Hồ Minh Tuấn họp Hội Cựu chiến binh tỉnh

Văn phòng HCCB tỉnh

 

Chiều

     

Thứ 7

Sáng

     

Chiều

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính (Toàn thể CBCC)

Theo Chương trình

số 2253/STC-VP ngày 7/8/2015

 
   

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ