Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi đoàn Sở Tài chính tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” năm 2022


Ngày cập nhật: 15/02/2022 9:59:05 SA

Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân thương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta, là hành động giúp đỡ những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống.

Hưởng ứng tinh thần đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm vì cộng đồng, Chi đoàn Sở Tài chính tích cực tham gia Chương trình hiến máu tình nguyên “Chủ nhật đỏ” với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” năm 2022 do Tỉnh đoàn, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát động.

Thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện, Chi đoàn Sở Tài chính mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, nét đẹp văn hóa hiến máu tình nguyện đến đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

                                                                                                                                                                                                                                                             Ban biên tập./.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Tài liệu tuyên truyền “Quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào; giữa Quảng Trị - Savannakhettừ năm 1930 đến nay”; Quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào; giữa Quảng Trị - Salavan từ năm 1930 đến nay” theo nội dung Công văn số 549- CV/BTGTU ngày 09/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (16/8/2022)
Đại hội Chi bộ Thanh tra – Tài chính Hành chính sự nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (16/8/2022)
Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Quản lý ngân sách – Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 (8/8/2022)
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em (8/7/2022)
Đại hội Chi đoàn Sở Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 (21/3/2022)
Hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2022) (7/3/2022)
Chi đoàn Sở Tài chính tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” năm 2022 (15/2/2022)
ĐOÀN THANH NIÊN SỞ TÀI CHÍNH CHĂM SÓC PHẦN MỘ ANH HÙNG LIỆT SỸ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022 (4/2/2022)
Chi bộ Quản lý ngân sách – Văn phòng tổ chức lễ kết nạp đảng viên và sinh hoạt diễn đàn lần 2 năm 2021 (2/11/2021)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ