Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Ngày cập nhật: 03/06/2021 11:23:50 SA

Sáng ngày 28/5/2021, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Lê Thị Thanh - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.