Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ngày cập nhật: 26/06/2020 10:15:10 SA

Ngày 19/6/2020 Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “ Phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; tăng cường cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật tài chính; xây dựng Đảng bộ Sở Tài chính vững mạnh toàn diện”. Tới dự ĐẠi hội có đồng chí Hồ Văn CHính, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Tân  - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ được hoàn thành, cơ bản đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

 Phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu tiếp tục giành được kết quả toàn diện, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Công tác quản lý nhà nước về tài chính-ngân sách, quản lý giá, tài chính doanh nghiêp, tài sản công trên địa bàn từng bước được tăng cường, phát huy hiệu quả; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo các đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; các Chi bộ Đảng trực thuộc giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Tổ chức Đảng và bộ máy cơ quan từng bước được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đoàn kết trong Đảng bộ ngày càng được củng cố. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, cơ quan, tập thể, cán bộ, đảng viên Sở Tài chính được các cấp, các ngành, Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen về những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Thị Thanh  - Phó Bí Thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Giám đốc trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát đó là tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Sở; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực chuyên môn cao đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; Phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, chú trọng đạo đức công vụ, xây dựng văn hoá công sở. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính, chủ động trong công tác tham mưu quản lý tài chính ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả... Đảng bộ Sở Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng các ngành, địa phương thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH và dự toán NSNN hàng năm; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đồng chí, Đại biểu dự Đại hội cấp trên 02 đồng chí, Ban Thường vụ 03 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Thanh, Phó Giám đốc được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025./.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 (26/6/2020)
Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (4/6/2020)
Thanh niên làm theo lời Bác (27/5/2020)
Nâng cao thể chất, văn hóa, tinh thần cho đoàn viên thanh niên (27/5/2020)
Nuôi heo đất – Trao yêu thương (30/3/2020)
Đại hội Chi bộ Quản lý giá, công sản - Tài chính đầu tư, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (30/3/2020)
Đại hội chi bộ Thanh tra – Tài chính hành chính sự nghiệp, nhiệm kỳ 2020 – 2022 thành công tốt đẹp (30/3/2020)
Tổ chức thành công đại hội chi bộ Quản lý ngân sách – Văn phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (26/3/2020)
Chi đoàn Sở Tài chính tham gia hiến máu tình nguyện (21/1/2020)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ