Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Thanh niên làm theo lời Bác


Ngày cập nhật: 27/05/2020 10:28:59 SA

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐTNK ngày 20/4/2020 của Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2809 - 19/5/2020), Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, BCH Chi đoàn đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Sở Tài chính học tập 02 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẽ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Việt Nam, phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế.

Qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, xây dựng ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên theo lý tưởng của Đảng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Tài liệu tuyên truyền “Quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào; giữa Quảng Trị - Savannakhettừ năm 1930 đến nay”; Quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào; giữa Quảng Trị - Salavan từ năm 1930 đến nay” theo nội dung Công văn số 549- CV/BTGTU ngày 09/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (16/8/2022)
Đại hội Chi bộ Thanh tra – Tài chính Hành chính sự nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (16/8/2022)
Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Quản lý ngân sách – Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 (8/8/2022)
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em (8/7/2022)
Đại hội Chi đoàn Sở Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 (21/3/2022)
Hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2022) (7/3/2022)
Chi đoàn Sở Tài chính tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” năm 2022 (15/2/2022)
ĐOÀN THANH NIÊN SỞ TÀI CHÍNH CHĂM SÓC PHẦN MỘ ANH HÙNG LIỆT SỸ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022 (4/2/2022)
Chi bộ Quản lý ngân sách – Văn phòng tổ chức lễ kết nạp đảng viên và sinh hoạt diễn đàn lần 2 năm 2021 (2/11/2021)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ