Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Thanh niên làm theo lời Bác


Ngày cập nhật: 27/05/2020 10:28:59 SA

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐTNK ngày 20/4/2020 của Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2809 - 19/5/2020), Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, BCH Chi đoàn đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Sở Tài chính học tập 02 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẽ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Việt Nam, phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế.

Qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, xây dựng ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên theo lý tưởng của Đảng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 (26/6/2020)
Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (4/6/2020)
Thanh niên làm theo lời Bác (27/5/2020)
Nâng cao thể chất, văn hóa, tinh thần cho đoàn viên thanh niên (27/5/2020)
Nuôi heo đất – Trao yêu thương (30/3/2020)
Đại hội Chi bộ Quản lý giá, công sản - Tài chính đầu tư, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (30/3/2020)
Đại hội chi bộ Thanh tra – Tài chính hành chính sự nghiệp, nhiệm kỳ 2020 – 2022 thành công tốt đẹp (30/3/2020)
Tổ chức thành công đại hội chi bộ Quản lý ngân sách – Văn phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (26/3/2020)
Chi đoàn Sở Tài chính tham gia hiến máu tình nguyện (21/1/2020)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ