Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Nuôi heo đất – Trao yêu thương


Ngày cập nhật: 30/03/2020 3:39:01 CH

Thực hiện Hướng dẫn số 32/HD-LĐLĐ ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Hướng dẫn số 02/HD-CĐVC ngày 10/3/2020 của Công Đoàn viên chức tỉnh triên khai phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương” trong nữ cán bộ, đoàn viên, công chức viên chức lao đông năm 2020;

Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tài chính đã phát động phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương” trong nữ cán bộ, công chức Sở năm 2020 để xây dựng các phần việc ý nghĩa nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020). Thời gian bắt đầu từ ngày 23/3/2020 đến ngày 05/10/2020.

Description: 4d428875d79b2cc5758a.jpg

Nữ cán bộ, công chức Sở tham gia nuôi heo đất vào sáng thứ 2 đầu tuần

Phong trào “Nuôi heo đất – Trao yêu thương” đã được đông đảo nữ công Sở Tài chính hưởng ứng tham gia. Mỗi nữ cán bộ, công chức đóng góp 20.000đ/người/tuần vào  sáng thứ 2 hàng tuần.

Phần kinh phí thu được sau khi kết thúc phong trào sẽ được thực hiện các phần việc có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam./.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Tài liệu tuyên truyền “Quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào; giữa Quảng Trị - Savannakhettừ năm 1930 đến nay”; Quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào; giữa Quảng Trị - Salavan từ năm 1930 đến nay” theo nội dung Công văn số 549- CV/BTGTU ngày 09/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (16/8/2022)
Đại hội Chi bộ Thanh tra – Tài chính Hành chính sự nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (16/8/2022)
Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Quản lý ngân sách – Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 (8/8/2022)
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em (8/7/2022)
Đại hội Chi đoàn Sở Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 (21/3/2022)
Hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2022) (7/3/2022)
Chi đoàn Sở Tài chính tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” năm 2022 (15/2/2022)
ĐOÀN THANH NIÊN SỞ TÀI CHÍNH CHĂM SÓC PHẦN MỘ ANH HÙNG LIỆT SỸ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022 (4/2/2022)
Chi bộ Quản lý ngân sách – Văn phòng tổ chức lễ kết nạp đảng viên và sinh hoạt diễn đàn lần 2 năm 2021 (2/11/2021)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ