Các phần mềm thông dụng

 

 

 

 

 

 

 

    Internet

 

 

     

 

 

 

 

     

Google Chrome

Internet Explorer 9

     

 

 

 

 

     

Internet Explorer 10

Mozilla firefox

     

 

 

 

 

     

Free Internet Manager

Skype

     

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

    Văn phòng

 

 

     

 

 

 

 

     

Vietkey

Unikey 64bit

     

 

 

 

 

     

OpenOffice

Adobe Reader

     

 

 

 

 

     

Foxit Reader

 

     

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

    Đa phương tiện

 

 

     

 

 

 

 

     

KMPlayer

K-Lite Codec Pack

     

 

 

 

 

     

Picasa

Window Movie Maker

     

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

    Tiện ích

 

 

     

 

 

 

 

     

7-Zip 32bit

7-Zip 64bit

     

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

     
Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ