Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Edit
Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2016
Cập nhật: 26/1/2018
Copyright 2018 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ