Quy trình giải quyết nội bộ

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Tin đã đưa
Trang:
Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ